இன்னும் இருவருக்கு அமைச்சர் பதவி.... முஸ்லீம் MPகளுக்கா????


புதிய அரசாங்கத்தில் இன்னும் இருவரும் இராஜாங்க அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்படவுள்ளன.

டிலான் மற்றும் டி.பீ.ஏக்கநாயக்க ஆகிய இருவருக்குமே இவ்வாறு வழங்கப்படவுள்ளன என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அரசியலமைப்பின் பிரகாரம், 40 அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்படலாம். அத்துடன், பிரதி, இராஜாங்க அமைச்சர்கள் பதவிகள் 40 ம் வழங்கப்படலாம் என்றும் அறியமுடிகின்றது.

Post a Comment

[blogger]

Author Name

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.